تنها:

غریبانه شکستم من اینجا تک وتنها

دل خسته ترینم در این گوشه دنیا

ای بی خبر از عشق که نداری خبر از من

روزی تو آیی که نمانده اثر از من

/ 1 نظر / 5 بازدید
خسته ای دل شکسته

مزن بردل به نوک غمزه تیرم که پیش چشم بیمارت بمیرم قدح پر کن که من در دولت عشق جوانبخت جهانم گرچه پیرم قراری بسته ام با می فروشان که روز غم بجز ساغر نگیرم خیلی زیبا بود گلم[گل][گل][گل][گل]