قاصدک:

قاصدک حرف دلم را تو فقط می دانی

نامه عاشقیم را تو فقط می خوانی

قاصدک هیچ کسی با من نیست

همه رفتند تو چرا می مانی

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
خسته ای دلشکسته

شاید فقط قاسدک عشق حقیقی رو درک میکنه پس بمان قاصدک که بی تومیمیرم[دلشکسته]

نوشین

شَبــــ کِــہ میرِسَـــد کِتآبِــــ دِلَــــم رآ وَرَق مـے زَنَــم وَ روُزهآ بـــے تُـــو بُودَטּ رآ شُمآرِہ مــے کُـــــنَم اِے کآش مِــــــثلِ قآصِدَکــــ عآشِـــــق بُودے وُ اَحـــــوآلِ دِلَـــــم رآ مـــے پُرسیــــدے