زیر باران نگاهت:

این منم پنهانترین افسانه شبهای تو

آنکه در مهتاب باران شوق پیدایی نداشت

خواستم تا حرف خود را با غزل معناکنم

زیر باران نگاهت شعر معنایی نداشت

/ 5 نظر / 12 بازدید
غریبه

بسیار قشنگ بود مخصوصا این قسمتش(زیر باران نگاهت شعر معنایی نداشت) [لبخند]

Hani

خیلی خیلی زیبا بود عزیزم.باریک....[ماچ][قلب]

سارا

حس میکنم روی صورتم دنیا چکه میکند حس میکنم قطره قطره, نم نمک عاشقم میکنی بارون که میبارد هوا تر میشود تا تو چشمک بزنی بارون که میبارد باز با ترانه یا باز بی ترانه من عاشق تر گریه میکنم و رو به آسمان فریاد میزنم دوستت دارم

خسته ای دل شکسته

خواستم تا حرف خود با غزل معنا کنم این غزل هم تاب تنهایی نداشت قربون تنهاییت برم گلم میدونم خیلی سخته[گل]