خدایا :

 به تو خیره می گردم

به این جنگل

به این برکه

به خط نور

به این دریا

به رقص آب

به این افسون بی همتا

چه باید گفت؟

کمک کن واژه ها را بر زبان آرم

بگویم لحظه ای از تو

از این زیبایی روشن

از این مهتاب

بریزم با نسیم و گم شوم در شب

بخندم با تو لختی در کنار آب

زبانم گنگ و ذهنم کور

تنم خسته ، دلم رنجور

تمام واژه ها قامت خمیده

ناتوان

بی نور

پر از پیچیدگیست این ذهن ناهموار

سکوت واژه ها در هم تنیده

مثل یک آوار

من از این پیچیدگی ها سخت بیزارم

تو با من ساده می گویی و من هم ساده می گویم

"خدایا دوستت دارم "

 

 

یوسف می دانست که تمام درها بسته اند

اما بخاطر خدا و تنها به امید او

به سوی درهای بسته دوید

وتمام درهای بسته برایش باز شد

اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند

تو هم بخاطر خدا و با اعتماد به او

به سوی درهای بسته بدو

چون

خدای تو و یوسف یکیست

 

/ 47 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گلشن

نیلوفر کاملا درسته افکارت عالی ی استاد[گل][قلب] ممنونم[گل]

منیژه

@@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@

baran

زندگی باید کرد:گاه بایک گل سرخ گاه با یک دل تنگ،گاه باید رویید در پس یک باران ،گاه باید خندیدبا غمی بی پایان......[گل]

هزاران گنج

سلام نیلوفر عزیزم[ماچ][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بهنام

سلام کنار برکه دلم نشستم و نیامدی دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی سوال کردم از خدا نشانه خانه تو را سکوت کرد و در سکوت شکستم و نیامدی [گل][گل][گل]

anaarman

زیبا بود عزیزم :**** آپم[قلب][ماچ]

علی

تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی بدن عریان خودت را نشان نده ، هیچ وقت چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد گریان مکن ، قلبت را خالی نگاه دار ، اگر هم روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی سعی کن فقط یک نفر باشد وبه او بگو که تورا بیشتر از خودم وکمتر از خدا دوست دارم . زیرا به خدا اعتقاد دارم وبه تو نیاز .

فاطمه

واقعا تاثیر[تایید]گذار بود

v:b

معرکه بود حرف نداشت