دل:

دل جز ره عشق تو نپوید هرگز

جان جز سخن عشق نکوید هرگز

صحرای دلم عشق تو شورستان کرد

تا مهر کسی در آن نروید هرگز

/ 1 نظر / 5 بازدید
خسته ای دلشکسته

درسته دل جای یه نفره ولی ای کاش میدونست چه جای با ارزشی رو به نامش کردم[گل] عالی بود[گل][گل][گل]