غربت:

غربت آن نیست که تنها باشی

فارغ از فتنه ی فردا باشی

غربت آن است که چون قطره آب

دم به دم در پی دریا باشی

غربت آن است که مثل من و دل

در میان همه کس یکه و تنها باشی

/ 2 نظر / 5 بازدید
خسته ای دل شکسته

غربت آن است که همه با یارن و ما در پی یار غربت آن است که من و نیلوفر و دل مانده ایم در حسرت یک لحظه دیدن یار [گل][گل]