عشق:

عشق گاهی از دوری بهتر است

عاشقم کرده ولی صبوری بهتر است

توی قرآن خوانده ام یعقوب یادم داده است

دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است

/ 3 نظر / 3 بازدید
سرونازشیراز

" یـــاد تــــــــــــــــــــــــو " پرچـــــم صـلــحیســـت میــــان شــــورش ایــن هــــــــمه فــــکـــــــر .....!![گل] عزیزم : ممنونمممممممم.....[ماچ]

رها

دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است [لبخند] فوق العاده بود

خسته ای دل شکسته

عاشقی که از دوری یارش کور بشه عشقشو به همه ثابت کرده،ولی حیف کسی که باید اینو نمیبینه[گل] [گل]واقعا بینظیر بود [گل]