دستهای تو :

هنوز هم وقتی باران می آید

تنم را به قطرات باران می سپارم

می گویند باران رساناست

شاید دستهای من را به دستهای تو برساند

/ 43 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرونازشیراز

تو صمیمی تر از آنی که دلم می پنداشت... دل تو با همه ی آیینه ها نسبت داشت... تو همان ساده دل سبز نجیبی که خدا ... در میان دل پاکت صدف آیینه کاشت... [گل][قلب]

سرونازشیراز

تو صمیمی تر از آنی که دلم می پنداشت... دل تو با همه ی آیینه ها نسبت داشت... تو همان ساده دل سبز نجیبی که خدا ... در میان دل پاکت صدف آیینه کاشت... [گل][قلب]

فاطمه

سلام. من لینکتون کردم شما هم منو با اسم دختر باران لینک کنید.[لبخند]

mozhde

_____¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤

[گل]

[تایید]