نشانه او :

پر است خلوتم از یاد عاشقانه او

گرفته باز دل کوچکم بهانه او

نسیم رهگذر این بار هم نیاورده

به دست قاصدکی نامه یا نشانه او

/ 3 نظر / 8 بازدید
راحله

بسیار زیبا همیشه بهاری باشین[گل]

خسته ای دل شکسته

انگار قاصدکم میخواد مارو تنها بذاره چه دشاره تنهایی زیباست عزیزم مرسی[ماچ]

خسته ای دل شکسته

هزار جهد کردم که یار من باشی مرادبخش دل بیقرار من باشی چراغ دیده شب زنده داری من گردی انیس خاطر امید وار من باشی در آن چمن که بتان دست گیرند گرت زدست برآید نگارمن باشی[گل]