طاقت دل:

مردن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها

دل از این هاست که تنهاست نه از حادثه ها

گر چه دیگر همه جا پر ز جدایی شده است

مشکل از طاقت دلهاست نه از فاصله ها

/ 1 نظر / 3 بازدید
خسته ای دلشکسته

اگه مرگ بین دویار جدای بندازه مرگه ولی جدایی از گذشت نکردنه این سخته این سخته که دلیلش رو ندونی[گل][گل][گل]