چشمهای تو:

شبی غروب می کنم کنار چشمهای تو

وبی گناه می روم به دار چشمهای تو

من از تمام عاشقی به این بسنده می کنم

که یک دقیقه سر کنم کنار چشمهای تو

/ 2 نظر / 12 بازدید
سهیل

گاهی ناله ای در بادم گاهی بغضی بی فریادم تو در دلم تصویری که نمیروی از یادم خیلی زیبا بود مثل خودت[گل][گل][قلب][قلب]

خسته ای دلشکسته

به جز تو آرزویی ندارم[گل][گل][گل][گل][گل]