خدایا:

خودش اول نگاهم کرد خدایا

به صد خواهش صدایم کرد خدایا

گناه این جدایی گردن اوست

که او آخر رهایم کرد خدایا

/ 1 نظر / 3 بازدید
خسته ای دل شکسته

قانون عشق برعکسه کسی گنه کاره که گناهی نکرده اینطور نیست؟