من بی پناهم:

من بی پناهم تو بی گناهی

دل به تو دادم چه اشتباهی

از تو کشیدم شکل کبوتر

نقاشی ام رو بگذار و بگذر

تو این نبودی من بد کشیدم

آخه دلت رو هرگز ندیدم

تو بی گناهی من بی پناهم

ایمن بمانی از اشک وآهم

/ 1 نظر / 11 بازدید
خسته ای دل شکسته

قربون دل مهربونت برم که دوست نداری حتی با اشک و آهت عزیزت ناراحت بشه. درسته تنها شدیم ولی بی پناه نیستیم ، خدا پشت و پناهت باشه [گل][گل]