دلم تنگ است :

دلم تنگ است این شب ها

یقین دارم که می دانی

صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی

شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین

بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی

/ 33 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
morteza

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

----$$_________$$$ __$$$$_______$$$___$$$$$ _$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ $$$_$$$$___$$$__$$$$____$ $____$$$$_$$$$_$$$ _______$$-$$$$$-$$----$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$ __$$$__$$$$$$$$$$$$________$ مـــــــن اپــــــم!!! بدو بیـــــــــــاپاييزفصل زيبا _$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$ $___$$$$___$$__$$$$___$$$ ____$$$_____$$___$$$____$$ ____$$______$$$___$$$____$ ____$$_______$$____$$$ ____$________$$$____$$ ____ _________$$$____$ _____________$$$ _____________$$$ ____________ $$$, ____________$$$ ___________$$$ _________$$$$$ ________$$$[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

leyli

نازییییییییی چقد قشنگه

سياوش

هر چه از دست میرود بگذار برود چیزی که به التماس آلوده باشد نمیخواهم , هر چه باشد حتی زندگی... ( ارنستو چگوارا )

محمد

غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست غنچه آن روز ندانست كه آن گریه زچیست باغ پرگل شد و هر غنچه به گل شد تبدیل گریه ی باغ فزون ترشد و چون ابر گریست باغبان آمد و گلها را چید رسم تقدیر چنان است و چنان خواهد بود،میرود عمر ولی خنده به لب باید زیست

علی

ممنونم عزیز دارم کم کم فراموشش میکنم من هر روز سری به این خانه میزنم به امیدی امیدم را نا امید نکن ازخودم بود هه هه میخواستم بگم هر روز سر میزنم به وبت واقعا خسته نباشی خیلی زیباست وبا اجازت همه مطلبات رو نوشتم

منیژه

نیلوفرجون خیلی قشنگ بود[گل]