همه شب:

همه شب صورت خود را به خدا خواهم کرد

از خدا خواهش دیدار تو را خواهم کرد

تا که جان دارم و بر سینه نفس می آید

بر تو و عشق تو ای یار وفا خواهم کرد

/ 1 نظر / 3 بازدید
خسته ای دلشکسته

به تو وعشق تو ای یار وفا خواهم کرد خیلی خیلی خیلی زیبا بود [گل] الهی هیچکس بی وفایی نبینه [قلب]