کاش:

کاش بودی تا دلم تنها نبود                            تا اسیر غصه فردا نبود

کاش بودی تا برای قلب من                           زندگی این گونه بی معنا نبود

کاش بودی تا لبان سرد من                           بی خبر از موج و از دریا نبود

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
خسته ای دلشکسته

کاش میشد فاصله کم بشه کاش میشد شادی جانشین غم بشه خیلی زیبا بودگلم[گل]