چرا:

چرا امید بر عشقی عبث بست؟

چرا در بستر آغوش او خفت

چرا راز دل دیوانه اش را

به گوش عاشقی بیگانه خو گفت؟


/ 3 نظر / 12 بازدید

من عاشق شدم؟؟؟رفتم تو اغوش کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خیلی نامردی حرف میزنی

یداله

امروز شوق فردا داریم و حسرت دیروز را.اما امروز زیباتر از دیروز و فرداست.بیادتم و بیادم باش،شاید فردایی نباشد آپم یه سر بهم بزن ونظرتو بگو موفق باشی[گل]

خسته ای دل شکسته

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم رهرو منزل عشقیم و از سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم چرا در برابر صداقت خیانته؟ چرا در به عشق بی اعتنایی میشه؟چرا؟[سوال]