عشق تو:

کو طبیبی تا شفاعت کند قلب خونین مرا

تاببیند من نمردم عشق تو کشته مرا

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
خسته ای دلشکسته

خیلی ها فرق مردن و کشته شدن باهم نمیدونن کشه شدن در راه عشق معشوق مرگ نیست پروازه برای عاشق افتخاره خیلی خیلی قشنگ بود[گل]