هوای تو:

برچشم خنجری زنم تا نکند هوای تو

بگو که با دل چه کنم که می کند هوای تو.......

/ 1 نظر / 20 بازدید
خسته ای دل شکسته

دل عاشق اگه رنگ بهارو آبی میبینه برنگ چشم پر خونش گلای زرد پاییزو گل سرخابی میبینه من ستایش میکنم آن دل که باشد در هوای تو[گل][گل][گل]