دلبرم:

دلبرم اندر خیالم خود نمایی می کند

در فراقش این دل من بینوایی می کند

او برفت و پشت پا زد بر دل و دنیای من

کار دل را بین که بهرش بی قراری می کند

/ 1 نظر / 3 بازدید
خسته ای دل شکسته

ما دانه نخورده طعمه دام شدیم ناکرده گنه دیدی چه بد نام شدیم دلی که برای دلبرش بیقراری میکنه خیلی با ارزشه قدرشو بدون گلم هرکسی لایق داشتن همچین دلی نیست به خودت افتخارکن[گل]