به تو می اندیشم :

به تو می اندیشم

به تو تندی طوفان نگاهت بر من

به خود و عشق عمیقت در تن

به تو  و خاطره ها

که چرا هیچ زمانی من و تو ما نشدیم

/ 41 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ani

______________%% ______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%____% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%__%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%_%% ________%___________%% _________%_________%% _________%%__سلام___%% ________%%_________%%% _______%%___من اپم____%%% ______%%______زود بیا_____%% _____%%_______منتظرم_____%% _____%%__________________%% _____%%%________________%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%%____

غریبه

هر آدم زیبایی دوست داشتنی نیست؛ ولی هر آدم دوست داشتنی، زیبا به نظر میرسد اپم

رها راد

عالی نوشتی [گل] هر کسي براي خودش خياباني دارد کوچه اي کافي شاپي و شايد عطري که بعد از سالها خاطراتش گلويش را چنگ ميزند..

آسوده زهرچه بوده ام من امروز / غمها ز دلم زدوده ام من امروز درعید غدیر خم به ذکر صلوات / ابواب جنان گشوده ام من امروز عيدبرشما مبارك...

محسن

بیسیار بیسیار قشنگ بود کوتاه و زیبا [قلب]

گلشن

نیلوفر مهربان عید شما هم مبارک[گل][گل][گل]

shima

چه بهتر که ما نشدید حوصله داریا عمو[منتظر]

خسته ای دل شکسته

بسیار زیبا بود ما نشدیم چون معشوق درد عشق را نمیدانست فقط عاشق میسوخت چون شمع[گل][گل][گل]

LOD

هیچ انتظاری از کسی ندارم! و این نشان دهنده ی قدرت من نیست! مسئله ، خستگی از اعتماد های شکسته است...

m:b

[ناراحت][ناراحت][ناراحت]