چشم انتظار:

شبی غمگین ،شبی بارانی و سرد

مرا در غربت فردا رها کرد

دلم در حسرت دیدار او ماند

مرا چشم انتظار کوچه ها کرد

/ 1 نظر / 11 بازدید
خسته ای دلشکسته

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم تن همه چشم شدم خیره به دنبال توگشتم وقتی عشق آدم بزاره بره روزای آفتابی هم شب سرده[ناراحت] [گل][گل]