محرم :

محرم ماه الفت با جنون است

چراغ کوچه هایش بوی خون است

محرم حرمت خون است وخنجر

تلاطم می کند حنجر به حنجر

دل من فدای دو دست ابوالفضل

به قربان چشمان مست ابوالفضل

غم زهرا مرا سوز درون داد

دم حیدر به من شور جنون داد

حسین آمد به زخم دل نمک ریخت

مرا با شورعاشورا در آمیخت

مرا سودای زینب در به در کرد

نصیبم جرعه ای خون جگر کرد

زفرط تشنگی بی تاب گشتم

عطش دیدم زخجلت آب گشتم

چه ها گویم ز مشک تیر خورده

زدست ساقی شمشیر خورده

به خاک افتاد مشک از دست ساقی

دو عالم پر شد از بوی اقاقی

مشامم پر شد از داغ شهیدان

که می گردم بیابان در بیابان

 

 

السلام ای وادی کرببلا

السلام ای سرزمین پر بلا

السلام ای جلوگاه ذوالمنن

السلام ای کشته های بی کفن

آغاز ماه عزاداری سالار شهیدان رو به همه دوستای خوبم تسلیت

میگم و التماس دعا دارم

/ 316 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
masoud

لبخندت پرندگان را زمین‌گیر کرده و درختان را از سر شوق به پرواز درآورده است!‏ باور کن تا به حال لبخندی ندیده‌ام که این‌گونه تمام قوانین خلقت را به بازی گرفته باشد!!!‏......[قلب]

masoud

گاهی که خیلی غمگین میشوم گریه نمیکنم فقط لبخندی کش دار و تلخ به گذر زمان و مختصات مکان حواله میدهم و بی مهابا پاهایم را تکان میدهم و خیره به دیوار سفید همیشگیِ روبه رویم میشوم و پوست لبم را می کنم تا خون بیاید و موهایم را دور انگشتانم حلقه میکنم و کنج اتاق می شود خلوتگاهم ! گاهی که خیلی غمگین میشوم خودم را نوازش می کنم در اوج تنهایی و خود را در آغوشِ خود رها میکنم دستانم را لمس میکنم تا بدانم که هستم و فراموش نشده ام نمرده ام ! گاهی که خیلی غمگین میشوم مدتها خود را در آینه مینگرم ! امشب از آن گاهی هاست …[قلب]

masoud

مـــن تورا دوســــ♥ــت داشتم !! و تـــــو غــــــرورت را بیشــــــتر از مـن… بگــذریم… نه چیزی از غــــــــرور تو مانده !! و نــــــه از دوســـــــــت داشتن من… [قلب][قلب]

masoud

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست.، یادت باشه خودت بادلت با نگاهت با امیدت با بودنت…. ازهمه چیزقشنگتری..![قلب]

masoud

هر قصه ای پایانی دارد و شروعی؛ گاهی قصه گو می خندد گاهی گریه می کند و گاه صدایش می لرزد... پایان قصه ناتمام ما چیست...[قلب]

masoud

گاهی آدم دلش میخواهد کفش هایش را در بیاورد و یواشکی نوک پا، نوک پا، از خودش دور شود دور دور دور ..،[قلب]

masoud

بـــــــــگذار تکه تکه کند خودش را دنــــیا... همین که تـــــو میدانی ♥دوستت دارم♥ کافیست...[قلب][قلب]

masoud

حــواسمــون بــاشـه... دل آدما...! شیشـه نیست که روی آن...! هــــــا کنیم...! بعد با انگـــشت قـــ♥ ـلب بکشیم و...! وایسیم آب شـــدنش رو تماشــــا کنیم...! و کیـــــف کنیم...! رو شیشه نـــازک دل آدمـــا...! اگـــه قلبــــــ♥ ـــی کشیدی...! باید مــــــــردونـه پـــــــاش وایســــتی.[قلب]

masoud

˒՚♥ՙ˓هیـــچ فــــَرבی سَرَش شُلــــــــــوغ نیست ˒՚♥ՙ˓هَمــــــِه چیــــــز بَستِگــــــی بــه"اُلَـــــــویَت هایَــــــش"בارב.... ˒՚♥ՙ˓شایَـــב בَر اولَویــت اولــش نیستـــی ˒՚♥ՙ˓کــه با بهانـــه مشغـــولی های زنـבگـــــی، ˒՚♥ՙ˓به تو قـــولی برای زمــــان בیگــــری میـבهـב.... [قلب]

النا

سلام عزیزم چ وب قشنگی داری ب منم سربزن