غروب:

غروب  غمگین ترین تصویر طبیعت است

اما غمگین تر از طبیعت ماییم که از هم جداییم

/ 1 نظر / 12 بازدید
خسته ای دلشکسته

جدایی تلخترین لحضه عمره مخصوصا که تو رازی نباشی ولی مجبورت کنن قبول کنی [ناراحت][ناراحت][ناراحت] مرگ از جدایی شیرینتره[گل]