مرد باش :

مرد باش میان دست های یک زن

زنی که از عشق می داند

زنی که از عشق می گوید

زنی که در دست هایش

دست های مردی را می گیرد

که رجوع کند

از عشق

و پناه آورد

به عشق

/ 16 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
m:b

سلام سلام سلام محشر بود

m:b

____&&&&&&___سلام ___&&&*&&**_ ______**&&**__ آپ كردم بدو بيا _______**&&**__ ________**&&**____ _______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$111111111$$$$$___منتظرم__$$$$$111111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$& ____&11111111111111$$$$$$111111111111111& _ ____&11111111111111$$11111111&&111$$&& ____ __&&1111111111111111111111&&11$&&amp

علی

یک سنگ به اندازه ای بالا می رود که نیرویی پشت آن باشد. با تمام شدنِ نیرو، سقوط و افتادن سنگ طبیعی است. ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن!! که چطور از زیر خاک ها و سنگ ها سر بیرون می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها را می شکند و سربلند می نماید.اگر تو به اندازه ی این گیاه کوچک، ریـــشه داشته باشی، از زیر خاک و سنگ، و از زیر عـــــادت و غـــــــریزه و از زیر حـــــرف ها و هــــــــــوس ها سر بیرون می آوری و سربلند می شوی.

مهدی

راست میگه دیگه مرد باش، چرا اذیتش میکنی؟؟؟؟؟؟؟// آره با توام، با تو که با دل دختر مردم بازی میکنی....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا اذیتش میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟//// [عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]

پیچیده

___________________-------- _________________.-'.....&.....'-. ________________\.................../ _______________:.....o.....o........; ______________(.........(_............) _______________:.....................: ________________/......__........\ _________________`-._____.-'شاد باشي مهربون ___________________\`"""`'/ __________________\......,...../ _________________\_|\/\/\/..__/ ________________(___|\/\/\//.___) __________________|_______|آرزومند آرزوهــــاي قشنگت ___________________)_ |_ (__ ________________(_____|_____) ............ *•~-.¸,.-~* آپ کردم *•~-.¸,.-~*........... یادت نره بهترین نوشته ام را انتخاب کنی !!__♥♥_♥♥

پیچیده

___________________-------- _________________.-'.....&.....'-. ________________\.................../ _______________:.....o.....o........; ______________(.........(_............) _______________:.....................: ________________/......__........\ _________________`-._____.-'شاد باشي مهربون ___________________\`"""`'/ __________________\......,...../ _________________\_|\/\/\/..__/ ________________(___|\/\/\//.___) __________________|_______|آرزومند آرزوهــــاي قشنگت ___________________)_ |_ (__ ________________(_____|_____) ............ *•~-.¸,.-~* آپ کردم *•~-.¸,.-~*........... یادت نره بهترین نوشته ام را انتخاب کنی !!__♥♥_♥♥

نیشا

شـــــــابلون نمی خــــــواهد کشیدن دردهـــــــای یکــــــــــــ زن کـــــافیستــــــــــ سر سطــــــر بنویســـــــی: زنـــــــانگـــــــی ...

سارا

عجیب است دریا! همین که غرقش می شوی پس می زند تو رو... و عجیب تر از آن باتلاق است که وقتی که گیرش افتادی هر چقدر هم دست و پا بزنی محال ازش بتونی خلاص شی... [ناراحت]

سارا

کاش گاهی مردبودم!!! میشد تنهایی آم را به خیابان بیاورم!!! سیگاری دود کنم!!! ... و نـگـران نـگـاه هـای مـردم نـبـاشـم !!! کـاش گـاهـی مـرد بـودم !!! مـی شـد شـادی اَم را بـہ کـوچـه هـا بـریـزم ... بـا صـدای بـلـنـد بـخـنـدم٬ و هـیـچ مـاشـیـنـی بـرای سـوار کـردنـم تـرمـز نـکـنـد.[ناراحت]

www.abraham90.persianblog.ir