تنها:

دلم با عشق تو عاشق ترین شد

تمام لحظه هایم بهترین شد

ولی بی مهریت کار دلم ساخت

دل تنهای من تنها ترین شد

/ 1 نظر / 3 بازدید
خسته ای دلشکسته

محبت رو نباید دریق کرد......باید گذشت داشت ولی حیف......[گل]