من که گفتم:

من که گفتم این بهار افسردنی است

من که گفتم این پرستو مردنی است

من که گفتم ای دل بی بند وبار

عشق یعنی رنج ،یعنی انتظار

آه عجب کاری به دستم داد دل

هم شکست و هم شکستم داد دل ..........

/ 2 نظر / 3 بازدید
لیدا

قشنگ بود[لبخند][قلب][گل]

خسته ای دل شکسته

عشق یعنی رنج یعنی انتظار عشق یعنی دل ما که شکسته عشق یعنی تنهای خسته عشق یعنی نیلوفر ما دله دیگه گلم هم خودش میشکنه هم ما رو میشکنه[گل][گل][گل]