قلم :

شبی از سوز گفتم قلم را

بیا بنویس غم های دلم را

قلم گفتا برو بیمار عاشق

ندارم طاقت این بار غم را

/ 11 نظر / 40 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مازیار

این قرار داد تا ابد میان ما برقرار باد چشمهای من به جای دستهای تو من به دست تو آب می دهم تو به چشم من آبرو بده من به چشم های بی قرار تو قول می دهم ریشه های ما به آب شاخه های ما به آفتاب می رسد ما دوباره سبز می شویم

محسن

این مطلب هم قشنگ بود مثل همیشه خوشم اومد[گل][گل]

سارا

من در آن شهری که مردمانش عصا از کوران میدزدند محبت را جسجو کردم

سارا

خدایا یا کسی رو بهمون نده یا اگر میدی دیگه ازمون نگیرش خوب آخه آدم ها هم هدیه رو پس نمی گیرند تو که خدایی دیگه...

امیر محمد

____¤¤¤¤¤¤¤¤______¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____¤¤¤¤¤¤¤¤ UPAM ¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ __________¤¤¤¤¤¤

مازیار

هزار و یک قصه عاشقانه میداند این قلم...