تاریکی :

دور از تو افتادم ولی هر شب

حس می کنم بسیار نزدیکی

خاموش شد فانوس من ای کاش

عادت نمی کردم به تاریکی

/ 14 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

آرام گفت دلتنگتم چیزی نگفتم،تکرارکردمن نازکردم، بلندترگفت من سکوت کردم، خیال می کردم همیشه هست.امارفت، من ماندم واین غرور لعنتی...

سارا

دلتنگی عین یه مار اومده رو قلبم نشسته هر چند لحظه ... یا چند ساعت گاهی هم چند روز یک بار میآد نیششو فرو میکنه تو قلبم ... گُر میگیرم .. بعد آرووم میشم .. دوباره....................

سارا

خواستم خودم رو گول بزنم،همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای و گفتم:فراموش یه چیزی ته قلبم خندید و گفت: یادمه

سارا

دیـــــــــــــــــــــر آمـدی ... کمـــــــــــــــــــــــی تغییـــــــر کرده ام ! بــــــــرای شناخـتـنـم عکـســــــــــم را مچـالـــــــــــه کن ...!!

سارا

از وقتی که تــو رفتی ، آینده هیچ وقت نیامد که هیچ گذشته هم هیچ وقت نگذشت . . .

فاطمه

کفش هم اگر تنگ باشد ، زخمی می کند وای به روزی که دل ، تـنگ بـاشد . . .

مازیار

من که عصیان کنم تو ممنوع میشوی آفتابگردانی که شبها بیدار میشود تنهاست