تو:

بدین  گونه تابیدی و رفتی

مرا با عشق سنجیدی و رفتی

تمام هستی ام نیلوفری بود

تو هستی مرا چیدی و رفتی

/ 1 نظر / 6 بازدید
خسته ای دل شکسته

تمام هستی ام نیلوفری بود تمثیل زیبایی بود آفرین