کاش:

کاش من هم کسی را داشتم

که با بستن چشمانم

حس قشنگ نگاهش را احساس می کردم

بوی نفس هایش را می شنیدم

کاش من هم کسی را داشتم

که حتی وقت نبودنم

عاشقم باشد

کاش

/ 72 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

" تـــــــو از مــــــن گــذشـتـیـ ، رفـتـــیـ رفـتــیـ سـمـتـیـ کـهـ نــــور بـــود، روشــنـایـیـ بـود ... مـــــن در تــنـهـایـیـ سـمـتـیـ کـهـ تــاریـکـیـ بــــود فـــــرو ریــخـتـمـ و تــاریـکـیـ افــــزونـ تــر شـــــد ... ! "

masoud

دفتر عشـــق كه بسته شـد دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

masoud

من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم که چه می کنی !؟ پنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم تنهاییت برای من ... غصه هایت برای من ... همه بغضها و اشكهایت برای من .. بخند برایم بخند آنقدر بلند تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را... صدای همیشه خوب بودنت را دلم برایت تنگ شده دوستت دارم ...[قلب]

masoud

تـو مـرا نـادیـده بـگـیـر . . و مـن ، بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـی شـود . . از بـس خـودم را مـی زنـم . . بـه نـفـهـمـی[قلب]

masoud

یـــه زمـونــه ای شـــده كـه اگـه بـرای عشــقـت كــــوهــم بكنـــی بــه پــای فــرهـــــــاد بــودنـت نمـی ذارن!!؟ مــی ذارن بــه پــای كـنــــــه بــودنـت..[قلب]

masoud

نامه ای بر اب و باد وای که چقدر سر انگشت خسته بر بخار شیشه این پنجره ها کشیدم و..... تو نیامدی نیامدی تا ببینی بی توچه تنهایم نیامدی تا شاید وجدانت راحت بماند نیامدی تا نشونی تمام وجودم فریاد می زد بی معرفت ترین معشوقه ی دنیا[قلب]

masoud

اگر میدانی در دنیا کسی هست که با دیدنش رنگ رخســارت تغیـــیر میکنــد، و صــدای قــلبـت اَبرویــت رابه تــاراج میبــرد، مــهـم نیــست که او مـال تــو بــاشــد مــهــم این است که فـــقــط بــــاشـد، زِندگی کــند، لــذت ببرد و نــفــس بـــکشـد.....[قلب]

masoud

┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊ ┊  ✿✿ ┊ ✿ نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم . . . ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ ┊ ✿ [قلب]

masoud

از عجایب عشق است که تنها آغوش همانی آرامت می کند که دلت را به آتش کشیده است[قلب]

masoud

دردم این نیست که او عاشق نیست دردم این نیست که معشوق من از عشق تهی ست دردم اینست که با دیدن این سردی ها من چرا دل بستم؟![گریه]