کجا رفتی :

سفر کرده کجا رفتی؟

چرا تنها چرا بی من؟

نگفتی سخته دلتنگی

نگفتی زوده این رفتن

به دنبال چه پایانی

خلاف جاده ایستادی

چرا تا عادتت کردم

به فکر رفتن افتادی

چراباید به تنهایی

دوباره بی تو برگردم

کجای قصه بد بودم؟

کجای قصه بد کردم؟

/ 3 نظر / 11 بازدید
دنیا

خیلی با احساس بود [گل][لبخند]

خسته ای دل شکسته

خیلی قشنگه منو یاد ترانه یارب هایده میندازه بگو یارب چه بد گفتم چه بد کردم به ترانش گوش بده نظرتو بگو بازم مثل همه مطلبات زیبا بود[گل][گل][گل][گل]