ای کاش:

ای کاش اگه کسی به دلمون پا می گذاشت

دلمون رو تنها نمی گذاشت

ای کاش اگه کسی روزی دلمون رو تنها می گذاشت

رد پاشو روی قلبمون جا نمی گذاشت

/ 1 نظر / 4 بازدید
خسته ای دلشکسته

[گل]همین رد پاها قلبا رو به درد آورده با همیناست که دل همیشه میسوزه کاش درب قلبم بسته بود یادر زمان آشنایی خسته بود کاش همه معنی عشق واقعی رو میفهمیدن و عشق برا شون بازیچه نبود...........[گل]