یکی:

یکی درد و یکی درمان پسندد

یکی وصل و یکی هجران پسندد

پسندم آنچه  راجانان  پسندد

/ 1 نظر / 12 بازدید
خسته ای دلشکسته

زیبا ترین وبی ریا ترین کلمه کاش بعضیا باورش کنن [گل][گل]