سالها :

سالها رفت و هنوز

یک نفر نیست بپرسد از من

که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی ؟

صبح تا نیمه ی شب منتظری

همه جا می نگری

گاه با ماه سخن می گویی

گاه با رهگذران ، خبر گمشده ای می جویی

راستی گمشده ات کیست؟

کجاست؟

صدفی در دل دریاست؟

نوری از روزنه فرداهاست؟

یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست؟

 

/ 14 نظر / 42 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مازیار

درد خمار دارم و درمان من می ست می ده، که می ز بهر مداوا حرام نیست

سارا

بــــه ســـلامتـــي اونــــــايي که جــــــرئت دارن وميـــگـــن: ديـــگـــه نمـــيخـــوامـــت نه اونـــــايـــــي کــــــه ميگـــن: ميــــــدوني تــــــو لايـــق بهـــتراز مـــنـــي...

سارا

بــــــآور کـنּ ، خیلي حرفــــ استـ !!! وفــآدار دستـهآیت بـاشم، کـهـ یکـبار همـ لمســشآن نکــرده ام

علیرضا

به خــداحافــظـی تــلـخ تـو سـوگــنـد نــشــد کـه تـو رفــتـی و دلـم ثـانـیـه ای بـنـد نـشـد بـا چـراغـــــی هـمه جـا گـشـتـم و گـشـتـم در شـهـر هـیــچ کـس ! هــیـچ کـس ایـنجا به تـو مانـنـد نـشـد خواسـتـنـد از تـو بگویـنـد شـبـی شـاعـرها عـــاقـبـت بـا قــلــم شــرم نوشـتـنـد : نـشـد

سایه روشن

مطلباتو خیلی دوست دارم قشنگ مینویسی[گل]

محسن

بسیار بسیار زیبا[نیشخند] نیلوووو بلااااگ [قهقهه][قهقهه]

شاد

یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست؟ زیباست چون صدف موفق باشی جوان یا حق

خسته ای دلشکسته

هرکه دراین ره (عشق) مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند ارزش عشق خیلی زیاده [گل][گل][گل][گل][گل] زنده باشی گلم تموم مطلبات باروحه