» اسفند : :: ۱۳٩٥/۱٢/٢
» قلب آدمی : :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» همسرم: :: ۱۳٩٥/۸/٢۱
» خدایا : :: ۱۳٩٥/٤/۱٠
» کینه ای نیستم : :: ۱۳٩٥/٤/۱٠
» دل : :: ۱۳٩٥/۳/٢٢
» عیدتون مبارک : :: ۱۳٩٥/٢/۱٧
» زندگی : :: ۱۳٩٥/۱/۱٢
» مرغ عشق و شاپرک : :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» هنر است : :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» امید فردایم تویی: :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» پای تو : :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» آغوشت: :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» چرا : :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» می پرستم : :: ۱۳٩٤/۸/۸
» خانه ای خواهم ساخت :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» پاییز : :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» علی و فاطمه : :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» یا ضامن آهو : :: ۱۳٩٤/٦/٤
» دختر : :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» به من تکیه کن : :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» مرد که تو باشی : :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» هوای سحر : :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» تولدت مبارک عشقم : :: ۱۳٩۳/٩/٦
» دلی که سینه زن هر شب محرم شد: :: ۱۳٩۳/۸/٩
» تو : :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» خنده های عاشقی : :: ۱۳٩۳/٥/۳
» عهدکن : :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» روز پیوند من و دستان توست : :: ۱۳٩۳/٤/۳
» برای آن عاشق بی دل می نویسم : :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» این روزا : :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» دریا : :: ۱۳٩۳/٢/٩
» تویی آخرین بهانه : :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» امنیت و زندگی : :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» هفت سین : :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» با عشق غوغا می کنم : :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» خسته ام : :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» روز مرگم : :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» احساس : :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» تولدم مبارک : :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» تولد 2 سالگی : :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» کاش: :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» خاطرات: :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» پروانه ی من : :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» یلدا مبارک : :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» چشماتو وا نکن : :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» خدایا : :: ۱۳٩٢/٩/٥
» ماهه من غصه نخور : :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» محرم : :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» تقدیر : :: ۱۳٩٢/۸/۸
» بیا : :: ۱۳٩٢/۸/۳
» آهای غریبه : :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» باز من تنها شدم : :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» پاییز : :: ۱۳٩٢/٧/٦
» مهر : :: ۱۳٩٢/٧/۱
» بخواب آرام جان من : :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» دو تا پرنده : :: ۱۳٩٢/٦/۱
» برق نگات : :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» عید سعید فطر مبارک: :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» شب قدر : :: ۱۳٩٢/٥/٧
» برای خودم می نویسم : :: ۱۳٩٢/٥/٤
» مشق عشق : :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» من امشب تا سحر بیدارمی مانم : :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» حلول ماه مبارک رمضان : :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» آرزو دارم : :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» ولادت منجی عالم بشریت : :: ۱۳٩٢/٤/٢
» درد : :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» ای دل: :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» می خواهم برایت بنویسم : :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» کاش : :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» اتل متل : :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» روزت مبارک پدرم : :: ۱۳٩٢/۳/۱
» شب آرزوها: :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» چرا خانه خرابم کردی؟ :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» خیلی سخته : :: ۱۳٩٢/٢/٤
» بغض پنجره ها: :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» من : :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» خدا : :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» دلم : :: ۱۳٩٢/۱/٧
» نوروز مبارک : :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» کمک: :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» اعتماد : :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» دلتنگی: :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» مجنون: :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» سخت ترین کار دنیا : :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» مرد باش : :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» بادا باد : :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» دلتنگی : :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» چرا ؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» سرنوشت: :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» پیشانی ام : :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» تولدم مبارک : :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» رویای آغوش تو : :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» تولد 1 سالگی وبم : :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» ای خداجون : :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» لب تو : :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» بازم عاشقت می مونم : :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» یلدای بدون تو : :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» آخه فقط تو رو می خوام : :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» حبس عاشقونه : :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» توی آسمون بی تو : :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» یعنی میشه : :: ۱۳٩۱/٩/٦
» آدمک برفی : :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» محرم : :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» دریای عشقت: :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» می نویسم : :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» خیلی دلم گرفته است: :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» به تو می اندیشم : :: ۱۳٩۱/۸/٧
» خدایا : :: ۱۳٩۱/۸/٥
» دلم می خواد بهت بگم : :: ۱۳٩۱/۸/۱
» می دونم : :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ببخش منو : :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» امشب : :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» دیدی ای دل : :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» بعد رفتنت عزیزم : :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» زمان : :: ۱۳٩۱/٧/٧
» به جز در خود فرو رفتن : :: ۱۳٩۱/٧/٧
» من واسه داشتن تو : :: ۱۳٩۱/٧/۳
» خدا کند : :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» قلب : :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» مثل جاده های پرتم : :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» ای روزگار : :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» کی گفت : :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» هیس: :: ۱۳٩۱/٦/٧
» خواب : :: ۱۳٩۱/٦/۳
» نیمکت : :: ۱۳٩۱/٦/۳
» شاید : :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» تقصیر من بود: :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» باز هم تنهایی: :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» سالها : :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» قاصدک: :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» مسافر : :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» نگاهت : :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» دفترم : :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» سهمم : :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» شب های قدر : :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» آسمون آبی: :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» آغوش : :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» بوسه : :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» دیشب : :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» شیشه : :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» دعا کردم : :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قاصدک : :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» معذرت خواهی : :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» دلم تنگ است : :: ۱۳٩۱/٥/٦
» قلم : :: ۱۳٩۱/٥/٦
» دستهای تو : :: ۱۳٩۱/٥/٢
» تاریکی : :: ۱۳٩۱/٥/٢
» کاش دریای تو بودم : :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» یاد توام : :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» آسمون من و تو : :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» خیلی وقت است : :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دلم گرفت : :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» واژه سرخ عشق: :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» هنوزم در پی اونم : :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» رفت: :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» پشیمان می شدی: :: ۱۳٩۱/٤/٩
» سوختم در این زمانه: :: ۱۳٩۱/٤/٩
» دیدی ای حافظ: :: ۱۳٩۱/٤/٦
» نیستی هم نفسم: :: ۱۳٩۱/٤/۳
» تشکر: :: ۱۳٩۱/٤/٢
» به خدا نمیری از یاد : :: ۱۳٩۱/٤/۱
» خداحافظ : :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» من: :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» کنج آغوش دلت: :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» فقط همین: :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» پدرم روزت مبارک : :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» بی وفایی : :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» دلم خوش بود: :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» یاد تو: :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» خداوندا : :: ۱۳٩۱/۳/٧
» امشب : :: ۱۳٩۱/۳/٦
» تو : :: ۱۳٩۱/۳/٤
» تو رفتی: :: ۱۳٩۱/۳/٢
» سوختن : :: ۱۳٩۱/۳/۱
» دست تو : :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» فانوس شب: :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» بی تو : :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» خو شا به حال قلبم: :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» وقتی کنارم نیستی: :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» مادر: :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» تنهایی: :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» زیر باران نگاهت: :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» طعم تنها بودن: :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» تو نبودی: :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» زود رفتی: :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» دوستت دارم: :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» حق من نیست: :: ۱۳٩۱/٢/٩
» احساس غربت: :: ۱۳٩۱/٢/٧
» حرف آخر: :: ۱۳٩۱/٢/٦
» لحظه های با تو بودن: :: ۱۳٩۱/٢/٥
» ناز چشم : :: ۱۳٩۱/٢/۳
» تنها: :: ۱۳٩۱/٢/۳
» می روم: :: ۱۳٩۱/٢/٢
» اسیرم: :: ۱۳٩۱/٢/۱
» نشانه او : :: ۱۳٩۱/٢/۱
» تنها شده ام: :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» هیچ کس : :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» عشق: :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» دریا: :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» عشق یعنی: :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» اینجا دلی تنگ است: :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» دلم گرفته: :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» آمدم: :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» کاش : :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» خدایا: :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» چرا: :: ۱۳٩۱/۱/٤
» سال نو مبارک: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» جدایی: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» من بی پناهم: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» زندگی: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» غربت: :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» تو: :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» هوای تو: :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» نگاهم کن: :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» وحشت: :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» دلبرم: :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» کجا رفتی : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» دنیا: :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» غصه های دنیا: :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» من که گفتم: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» چشمهای تو: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» عشق تو: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» عشق: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» تنها: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» صداقت: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» دیشب: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» غروب: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» تو دریایی: :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» ای کاش: :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» ای: :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» یکی: :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» طاقت دل: :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» دل: :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» تا کجا : :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» چشم انتظار: :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» همه شب: :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» قاصدک: :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» کاش: :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» فراموش: :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» مگه میشه: :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» کاش: :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» دریا: :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» عشق: :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦