زنـدگی ، زیبـاترین افسـانه است

 آنکه دائم غم خورَد دیـوانه است

 عاشـقی کن ، بـا زمـین و آسمـان

   زندگی زیباست چون رنگین کمان 

 در خـزان ،خورشید غوغا میکند

   بـا طلـوعش ، شـور بـرپا می کند 

حسرت ِدیـروز را ، مـدفـون بکن

 غصه را از سینه ات بیرون بکن

خـنــده را در آیـنــه ، تکثیــر کـن

 فکـرِ پـوچ و کهنـه را، تحقیـرکن

غـنچـه هـای خفتـه را ، بیـدار کن

   لشکر ِغـم را ، تـو تـار و مـار کن

عشـق را در دیـدۀ مجنون بخـوان

  گـر که مجنون رفت ، تو لیلا بمان

مثـل ِ کودک ، بـر همـه دنیـا بخنـد

  در  بـه روی غصـه و غمهـا ببنـد

 پر بگیـر ، در آسمـان  پـرواز کـُن

 بـار ِ دیگـر، عشـق را  آغـاز کـُن

ای که پـاک و مهـربان و صـادقی

مست شـو، از عطر ِنـاب ِعـاشقی

کـوله ات پـُر بـاد ، از سـرزنـدگی

زنـدگی کن ، زنـدگی کن ، زنـدگی
 

 موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱٢ | ٩:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : نیلوفر | نظرات ()